top of page
pexels-gustavo-fring-3985170.jpg

VACCELERATE - Registr dobrovolníků 

Evropská síť VACCELERATE (European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform) je 3letým evropským projektem spadajícím pod Horizon 2020. Vznikl se záměrem vytvořit síť klinických a výzkumných pracovišť zaměřených na vývoj a testování vakcín proti infekčním onemocněním včetně COVID-19. Existuje od jara roku 2021 a Masarykova univerzita je partnerem projektu prostřednictvím své výzkumné infrastruktury CZECRIN. Zástupci za Českou republiku jsou pfor. MUDr. Petr Husa, CSc. (přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU) a doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednostka Farmakologického ústavu LF MU a hlavní řešitelka projektu CZECRIN). 

Síť se skládá z akademických institucí z celé Evropy: Konsorcium vede Univerzitní nemocnice Kolín nad Rýnem v Německu a v současnosti zahrnuje 29 národních partnerů v 18 členských státech EU a 5 zemích přidružených k výzkumnému programu EU Horizon 2020. Projekt se zabývá realizací vakcinačních studií fáze II a III proti COVID-19 a dalším infekčním onemocněním. Více o tom, čím vším se projekt zabývá, se můžete dočíst přímo na stránkách projektu

Jednou z aktivit sítě je vedení registru dobrovolníků pro zapojení do klinických studií, zaměřených nejen na vakcíny proti COVID-19. "Staň se chybějícím dílem skládačky. Společně se můžeme vypořádat s pandemií COVID-19." Tak zní heslo, vybízející dobrovolníky k zapojení do registru. 

V rámci osvěty pak připravil projekt pro veřejnost kampaň v oblasti klinických studií a registru dobrovolníků. Kampaň má formát ilustrovaných informačních karet, které vysvětlují široké veřejnosti principy klinických studií s vakcínami, pandemii koronaviru, registr dobrovolníků a další související témata. 

bottom of page