Často kladené dotazy

Pro koho bude očkování vhodné?


Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti mladší 16-ti let nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace.
Kolik mě bude očkování stát a je povinné?


Očkování proti COVID-19 je NEPOVINNÉ a BEZPLATNÉ.
Může vakcína sama způsobit nemoc COVID-19?


Samotné podání vakcíny nemůže vyvolat onemocnění COVID-19. Vakcína je vyrobena pouze z částí viru, které se nemohou množit a způsobit tak onemocnění. Pokud by se po očkování projevila například teplota nebo bolesti svalů, jedná se o projev nežádoucího účinku po podání vakcíny, který rychle vymizí.
Jak dlouho se zachová imunita navozená vakcínou?


Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování. Údaje ze studií imunogenicity a účinnosti v dlouhodobém měřítku poslouží jako východisko pro budoucí strategie očkování. Sledování hladiny protilátek může napomoci poznání, jak dlouho imunita trvá.
Má očkování význam pro ty, co nemoc prodělali?


Prodělané onemocnění COVID-19 nevytváří celoživotní a pravděpodobně ani dlouhodobou imunitu. Očkování po proběhlém onemocnění je vhodné s odstupem přibližně 3 měsíců po nemoci. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.
Ochrání vakcíny očkované jedince, pokud virus zmutuje?


Viry obvykle mutují (mění se jejich genetický materiál); u různých virů toto probíhá různě rychle, přičemž mutace nemusejí nezbytně ovlivnit to, jak bude vakcína proti viru účinkovat. Některé vakcíny proti virovým onemocněním si zachovávají účinnost po mnoho let poté, kdy byly vyvinuty, a poskytují dlouhodobou ochranu. Tak je tomu např. u vakcíny proti spalničkám nebo příušnicím. Na druhou stranu u takových nemocí, jako je chřipka, se kmeny virů mění tak často a v takovém rozsahu, že složení vakcíny se musí upravovat každoročně, aby bylo účinné.

Vědecká obec a regulační orgány budou sledovat, zda se koronavirus Sars-CoV-2 bude v průběhu času měnit, a pokud ano, zda vakcína může lidi ochránit před nákazou novými variantami.
Proč vývoj vakcíny započal terpve po vyhlášení pandemie?


Vakcíny lze vyvíjet pouze tehdy, známe-li původce infekce. Vzhledem k tomu, že SARS-CoV-2 je nový virus, který doposud znám nebyl, mohl vývoj vakcíny, jež by chránila před COVID-19, začít teprve poté, kdy se virus objevil a proběhla analýza jeho struktury (včetně jeho genetické informace). Vývoj vakcíny nicméně vychází ze zkušeností a technologií používaných u jiných vakcín.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Zeptejte se nás!

Děkujeme za vaši otázku!