top of page

Výzkumná infrastruktura CZECRIN Lékařské fakulty MU v Brně a Fakultní Nemocnice Brno se zapojily do aktivit souvisejících s očkováním proti onemocnění COVID-19:

Proč je důležité se nechat očkovat!

pexels-gustavo-fring-3985170.jpg
pexels-anna-shvets-4167544.jpg

Všichni chceme, abychom co nejdříve mohli bez omezení vyrazit do práce, do škol, obejmout své nejbližší, rodiče, prarodiče, setkat se s přáteli… pojďme se mobilizovat, abychom pandemii zastavili!

Očkovat znamená chránit sebe sama, ale také chránit své nejbližší, svou rodinu, své okolí… čím více lidí se očkuje, tím více předchází riziku epidemií. Očkování každoročně šetří miliony životů a pomáhá eliminovat nemoci v mnoha částech světa.

Nechme se naočkovat proti SARS-CoV-2 a vraťme se postupně k běžnému životu před pandemií.

Buďme solidární, je to jen naše rozhodnutí!

Principy očkování

Jaký je princip očkování a proč je očkování důležité?

Samotný koncept vakcíny (očkování) je založen na naší imunitní paměti. Po prvním vystavení patogenu (viru) si naše tělo uchovává imunologickou paměť, díky níž je schopno reagovat v případě opakované infekce. Očkování právě tuto schopnost organismu využívá. Podáním vakcíny se připravíme na to, aby náš imunitní systém účinně reagoval od prvního kontaktu se skutečným patogenem.

Co znamená očkování pro mě?

Na úrovni jednotlivce se očkováním (aplikací vakcíny) podává určitá podjednotka viru, která není schopna vyvolat vlastní onemocnění, ale umožňuje našemu imunitnímu systému vytvářet protilátky, které ho neutralizují. Pokud jsme později opravdově tomuto viru vystaveni, náš imunitní systém jej okamžitě rozpozná a rychle ho eliminuje, než onemocníme a můžeme nakazit ostatní.

Co znamená moje očkování pro ostatní?

Na kolektivní úrovni vakcinace omezuje cirkulaci patogenů, zejména u virů, jako je SARS-CoV-2, které se snadno přenášejí z jedné osoby na druhou. Kromě ochrany očkovaných osob chrání také osoby, které nemohou být očkovány, například ty, jejichž imunitní systém je příliš slabý na vytvoření dostatečné ochrany (imunokompromitovaní pacienti) nebo osoby se závažným aktivním onemocněním.

Principy očkovní
Druhy vakcín

​​Reference:

 1. EMA: COVID-19: latest update (cit. 11.3. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates

 1. HMA: COVID-19 (cit. 18.1. 2021) https://www.hma.eu/623.html?&L=0

 2. LP Corminaty (cit. 18.1. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

 3. LP COVID-19 Vaccine Moderna (cit. 18.1. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-product-information_en.pdf

 4. LP COVID-19 Vaccine Janssen (cit. 11.3. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen

 5. SZU: COVID-19: co víme o mRNA vakcínách? (cit. 18.1. 2021) https://www.nzip.cz/clanek/1077-covid-19-co-vime-o-mrna-vakcinach

 6. MZd ČR: Očkování proti covid-19: Spolehlivá cesta k běžnému životu (cit. 18.1. 2021) https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

 7. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP: Doporučení a stanoviska https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

 8. MV ČR: Informace o dostupných vakcínách https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach

 9. EMA: CureVac  https://www.sukl.cz/sukl/ema-ukoncila-rolling-review-vakciny-proti-covid-19?highlightWords=CureVac

 10. EMA: Sputnik V https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sputnik-v-covid-19-vaccine

 11. EMA: Sinovac: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated

 12. EMA: Valneva: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-valnevas-covid-19-vaccine-vla2001

 13. SUKL: Novavax: https://www.sukl.cz/sukl/ema-doporucila-k-registraci-nuvaxovid-vakcinu-proti-covid-19

 14. EMA: Novavax: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid

 15. EMA: HIPRA Human Health S.L.U. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-covid-19-vaccine-hipra-phh-1v

 16. HIPRA Human Health S.L.U. https://www.hipracovid19.com/en/covid-19-discover-our-research-projects-new-vaccine

 17. EMA: Valneva: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-inactivated-adjuvanted-valneva

 18. EMA: Sanofii Pasteur: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-vidprevtyn-beta-covid-19-booster-vaccine 

pexels-gustavo-fring-4149031 (1).jpg

Jak probíhají klinické studie s vakcínami?

Jaké jsou registrované vakcíny v EU?

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost - CoVigi

I po registraci jakéhokoliv léčiva je nezbytné poregistrační sledování účinnosti a bezpečnosti (tzv. farmakovigilanční dohled), což ve zvýšené míře platí i pro vakcíny COVID-19. Účinnost vakcín bude pro každou z nich jedinečná a velkou výzvou pro celou společnost bude získání dalších informací, které na velkých počtech dále potvrdí jejich ochranný účinek a bezpečnost. Tyto informace musí potvrdit jejich schopnost předcházet infekci koronavirem SARSCov2, a to hlavně v nejzranitelnějších populacích.

 

LF MU a FN Brno a MOÚ Brno připravili klinickou studii fáze IV COVigi, jejímž cílem je sledování dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti po očkování proti COVID-19.

bottom of page