top of page

Výzkumná infrastruktura CZECRIN Lékařské fakulty MU v Brně a Fakultní Nemocnice Brno se zapojily do aktivit souvisejících s očkováním proti onemocnění COVID-19:

Proč je důležité se nechat očkovat!

pexels-gustavo-fring-3985170.jpg
pexels-anna-shvets-4167544.jpg

Všichni chceme, abychom co nejdříve mohli bez omezení vyrazit do práce, do škol, obejmout své nejbližší, rodiče, prarodiče, setkat se s přáteli… pojďme se mobilizovat, abychom pandemii zastavili!

Očkovat znamená chránit sebe sama, ale také chránit své nejbližší, svou rodinu, své okolí… čím více lidí se očkuje, tím více předchází riziku epidemií. Očkování každoročně šetří miliony životů a pomáhá eliminovat nemoci v mnoha částech světa.

Nechme se naočkovat proti SARS-CoV-2 a vraťme se postupně k běžnému životu před pandemií.

Buďme solidární, je to jen naše rozhodnutí!

Principy očkování

Jaký je princip očkování a proč je očkování důležité?

Samotný koncept vakcíny (očkování) je založen na naší imunitní paměti. Po prvním vystavení patogenu (viru) si naše tělo uchovává imunologickou paměť, díky níž je schopno reagovat v případě opakované infekce. Očkování právě tuto schopnost organismu využívá. Podáním vakcíny se připravíme na to, aby náš imunitní systém účinně reagoval od prvního kontaktu se skutečným patogenem.

Co znamená očkování pro mě?

Na úrovni jednotlivce se očkováním (aplikací vakcíny) podává určitá podjednotka viru, která není schopna vyvolat vlastní onemocnění, ale umožňuje našemu imunitnímu systému vytvářet protilátky, které ho neutralizují. Pokud jsme později opravdově tomuto viru vystaveni, náš imunitní systém jej okamžitě rozpozná a rychle ho eliminuje, než onemocníme a můžeme nakazit ostatní.

Co znamená moje očkování pro ostatní?

Na kolektivní úrovni vakcinace omezuje cirkulaci patogenů, zejména u virů, jako je SARS-CoV-2, které se snadno přenášejí z jedné osoby na druhou. Kromě ochrany očkovaných osob chrání také osoby, které nemohou být očkovány, například ty, jejichž imunitní systém je příliš slabý na vytvoření dostatečné ochrany (imunokompromitovaní pacienti) nebo osoby se závažným aktivním onemocněním.

Principy očkovní
 • Pro koho je očkování vhodné?
  Všechny schválené vakcíny jsou vhodné pro osoby starší 18 let, vakcína společnosti Novavax i pro děti nad 12 let. Pro nižší věkové kategorie byla schválená vakcína společnosti Moderna a Pfizer/BioNTech (pro děti již od 6 měsíců věku). Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování i těhotných a kojících žen. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace. Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax
 • Pro koho je přeočkování posilovací dávkou vhodné?
  Posilovací dávky jsou dostupné pro všechny ostatní, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti covidu-19. Česká vakcinologická společnost doporučuje přeočkování nejzranitelnějším skupinám osob: senioři 65+ let; osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem; osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19; zdravotníci a pracovníci v zařízení sociálních služeb.
 • Kolik mě bude očkování stát a je povinné?
  Očkování proti COVID-19 je NEPOVINNÉ a BEZPLATNÉ.
 • Může vakcína sama způsobit nemoc COVID-19?
  Samotné podání vakcíny nemůže vyvolat onemocnění COVID-19. Vakcína je vyrobena pouze z částí viru, které se nemohou množit a způsobit tak onemocnění. Pokud by se po očkování projevila například teplota nebo bolesti svalů, jedná se o projev nežádoucího účinku po podání vakcíny, který rychle vymizí.
 • Jak dlouho se zachová imunita navozená vakcínou?
  Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování. Údaje ze studií imunogenicity a účinnosti v dlouhodobém měřítku poslouží jako východisko pro budoucí strategie očkování. Sledování hladiny protilátek může napomoci poznání, jak dlouho imunita trvá.
 • Má očkování význam pro ty, co nemoc prodělali?
  Prodělané onemocnění COVID-19 nevytváří celoživotní a pravděpodobně ani dlouhodobou imunitu. Očkování po proběhlém onemocnění je vhodné s odstupem přibližně 3 měsíců po nemoci. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.
 • Ochrání vakcíny očkované jedince, pokud virus zmutuje?
  Viry obvykle mutují (mění se jejich genetický materiál); u různých virů toto probíhá různě rychle, přičemž mutace nemusejí nezbytně ovlivnit to, jak bude vakcína proti viru účinkovat. Některé vakcíny proti virovým onemocněním si zachovávají účinnost po mnoho let poté, kdy byly vyvinuty, a poskytují dlouhodobou ochranu. Tak je tomu např. u vakcíny proti spalničkám nebo příušnicím. Na druhou stranu u takových nemocí, jako je chřipka, se kmeny virů mění tak často a v takovém rozsahu, že složení vakcíny se musí upravovat každoročně, aby bylo účinné. Vědecká obec a regulační orgány budou sledovat, zda se koronavirus Sars-CoV-2 bude v průběhu času měnit, a pokud ano, zda vakcína může lidi ochránit před nákazou novými variantami.
 • Proč vývoj vakcíny započal terpve po vyhlášení pandemie?
  Vakcíny lze vyvíjet pouze tehdy, známe-li původce infekce. Vzhledem k tomu, že SARS-CoV-2 je nový virus, který doposud znám nebyl, mohl vývoj vakcíny, jež by chránila před COVID-19, začít teprve poté, kdy se virus objevil a proběhla analýza jeho struktury (včetně jeho genetické informace). Vývoj vakcíny nicméně vychází ze zkušeností a technologií používaných u jiných vakcín.
Druhy vakcín

​​Reference:

 1. EMA: COVID-19: latest update (cit. 11.3. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates

 1. HMA: COVID-19 (cit. 18.1. 2021) https://www.hma.eu/623.html?&L=0

 2. LP Corminaty (cit. 18.1. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

 3. LP COVID-19 Vaccine Moderna (cit. 18.1. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-product-information_en.pdf

 4. LP COVID-19 Vaccine Janssen (cit. 11.3. 2021) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen

 5. SZU: COVID-19: co víme o mRNA vakcínách? (cit. 18.1. 2021) https://www.nzip.cz/clanek/1077-covid-19-co-vime-o-mrna-vakcinach

 6. MZd ČR: Očkování proti covid-19: Spolehlivá cesta k běžnému životu (cit. 18.1. 2021) https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

 7. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP: Doporučení a stanoviska https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

 8. MV ČR: Informace o dostupných vakcínách https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach

 9. EMA: CureVac  https://www.sukl.cz/sukl/ema-ukoncila-rolling-review-vakciny-proti-covid-19?highlightWords=CureVac

 10. EMA: Sputnik V https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sputnik-v-covid-19-vaccine

 11. EMA: Sinovac: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated

 12. EMA: Valneva: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-valnevas-covid-19-vaccine-vla2001

 13. SUKL: Novavax: https://www.sukl.cz/sukl/ema-doporucila-k-registraci-nuvaxovid-vakcinu-proti-covid-19

 14. EMA: Novavax: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid

 15. EMA: HIPRA Human Health S.L.U. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-covid-19-vaccine-hipra-phh-1v

 16. HIPRA Human Health S.L.U. https://www.hipracovid19.com/en/covid-19-discover-our-research-projects-new-vaccine

 17. EMA: Valneva: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-inactivated-adjuvanted-valneva

 18. EMA: Sanofii Pasteur: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-vidprevtyn-beta-covid-19-booster-vaccine 

pexels-gustavo-fring-4149031 (1).jpg

Jak probíhají klinické studie s vakcínami?

Jaké jsou registrované vakcíny v EU?

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost - CoVigi

I po registraci jakéhokoliv léčiva je nezbytné poregistrační sledování účinnosti a bezpečnosti (tzv. farmakovigilanční dohled), což ve zvýšené míře platí i pro vakcíny COVID-19. Účinnost vakcín bude pro každou z nich jedinečná a velkou výzvou pro celou společnost bude získání dalších informací, které na velkých počtech dále potvrdí jejich ochranný účinek a bezpečnost. Tyto informace musí potvrdit jejich schopnost předcházet infekci koronavirem SARSCov2, a to hlavně v nejzranitelnějších populacích.

 

LF MU a FN Brno a MOÚ Brno připravili klinickou studii fáze IV COVigi, jejímž cílem je sledování dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti po očkování proti COVID-19.

bottom of page